Energji e re

Vështrim i përgjithshëm

Ngarkues (grumbull): për shkak të përdorimit të brendshëm të shumë lidhjeve ndreqëse në ngarkues, domethënë, shumë pajisje ndreqëse trefazore përdoren në ngarkuesin, i cili është një lloj ngarkese elektronike jolineare me fuqi të lartë për fuqinë rrjet, i cili do të prodhojë shumë harmonikë. Ekzistenca e harmonikëve çon në shtrembërim serioz të formave të valës së tensionit dhe rrymës në sistemin e energjisë të stacionit të ngarkimit, gjë që përkeqëson shumë cilësinë e furnizimit me energji.  

Pas përdorimit të filtrimit aktiv (HYAPF) jo vetëm që mund të sigurohet që rryma harmonike e sistemit të shpërndarjes të ulet ndjeshëm, por gjithashtu mund të përmirësojë faktorin e fuqisë në vend. Nën kushtet e kapacitetit të mjaftueshëm, THDi në vend do të reduktohet nga 23% në rreth 5%, dhe gjithashtu mund të ketë funksion SVG në të njëjtën kohë. Pa marrë parasysh fuqinë reaktive induktive ose fuqinë reaktive kapacitive mund të kompensohet, dhe pas filtrimit, cilësia e energjisë është përmirësuar ndjeshëm.

Referenca e vizatimit të skemës

1591170290342842

Rasti i klientit

1598581441253336