Zgjidhja

Zonë banimi

Pajisjet për shuarjen e zjarrit, ndriçimi, shtëpiake

Ndërtesat publike, shkollat, hapësirat tregtare

Pajisje për shuarjen e zjarrit, kondicioner ajri inverter

Industriale dhe minerare, porte, kantiere ndërtimi

Makineri dërrmuese guri, shirita transportues, pil

Prodhimi i anijeve dhe automobilave

Saldim me robot, saldim elektrik, falsifikim

Tekstil

Konvertimi i frekuencës, korrektorët e kundërt rrymës

Metalurgji

Konvertimi i frekuencës, korrektorët e kundërt rrymës

Energji e re

Prodhimi i energjisë fotovoltaike, energjia e erës gjen

Hekurudhë

Metro, hekurudhë e lehtë, tramvaj, tren elektrik